HOTLINE: 02583.856688 – 02583.856699

QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐẶT PHÒNG

QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN ĐẶT PHÒNG

Quy định về hình thức thanh toán

  • Không tính phí ngân hàng với các thẻ thanh toán quốc tế

Quy định về giờ nhận và trả phòng

  • Giờ nhận phòng: Từ 2h chiều
  • Giờ trả phòng: 12h trưa
  • Việc nhận phòng sớm và trả phòng muộn sẽ phụ thuộc vào công suất phòng của khách sạn

Quy định về đặt cọc 

  •  Quý khách đặt cọc: Trên 50%. Khách sạn sẽ yêu cầu thông tin về thẻ tín dụng của khách lúc đặt phòng

Quy định về hủy/thay đổi đặt phòng

  • Lệnh hủy phòng nhận được trong vòng 15 ngày trở lên: Tính 30% tiền đặt cọc
  • Lệnh hủy phòng nhận được trong vòng 3 ngày tới 15 ngày: Tính 50% tiền đặt cọc
  • Lệnh hủy phòng nhận được trước 1 ngày: Tính 100% tiền đặt cọc

– Sau 06h (sáu giờ) kể từ thời gian nhận phòng quy định của khách sạn (14h hàng ngày) nếu không nhận được thông tin “yêu cầu đặc biệt” từ khách hoặc Ghi chú khi đặt phòng về thời gian check-in cụ thể thì sẽ xem như là trường hợp Khách hủy phòng và sẽ tính toàn bộ phí các đêm đã đặt phòng